Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Księgarnia Uniwersytecka

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Show menu
koszyk0 sztuk  

Polityka prywatności

korzystania z e-Księgarni za pośrednictwem strony https://ksiegarnia.up.poznan.pl/

Polityka prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania danych osobowych Klienta, względem których spełniamy wszystkie wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako RODO). Dane Klienta będą przetwarzane w sposób przejrzysty, z zachowaniem ostrożności i odpowiedzialnie.

 

1. Dane Administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w rozumieniu RODO, jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

U Administratora został powołany Inspektor Ochrony Danych (dalej jako IOD).

Kontakt z IOD, e-mail: iod@up.poznan.pl

 

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) dotyczącej opłacenia zakupu Towaru i kosztów przesyłki w Księgarni będącej własnością Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

3. Przekazywanie danych osobowych

Podane dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na podstawie umów zawartych z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym do realizacji ww. celów, w tym:

  1. podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi z zakresu dokonywania opłat za Towar: serwis TPAY.COM
  2. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi z zakresu realizacji przesyłek: serwis Apaczka, Poczta Polska S.A.
  3. podmiotom IT lub innym świadczącym usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie e-Księgarni, usługi hostingowe, przy czym przetwarzają one dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

 

4. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to wymagane prawem, w szczególności do chwili przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

W razie przetwarzania danych osobowych, na podstawie Państwa zgody, będą one przechowywane do momentu jej wycofania. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania wyrażonych zgód, w tym zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

 

5. Przysługujące prawa

Prawo dostępu do danych: Mają Państwo prawo uzyskać informację odnośnie przechowywanych Państwa danych osobowych, w tym kopię tych danych.

Prawo do sprostowania danych: Mają Państwo prawo żądania sprostowania Państwa nieprawidłowych danych osobowych. Z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych: Mają Państwo prawo domagać się usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas w następujących przypadkach:

Prawo do przenoszenia danych: Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Państwa, które nam dostarczyliście, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany. Jeżeli domagają się Państwo przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna.

Prawo ograniczenia przetwarzania danych: Mają Państwo prawo zażądać, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, w następujących przypadkach:

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania: Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.

Prawo do wycofania zgody: Mają Państwo prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 

Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres: ksiegarnia@up.poznan.pl@up.poznan.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Inspektor Ochrony Danych, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

 

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając Państwu dane osobowe naruszamy przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

6. Pliki cookie

Serwis korzysta z plików cookie, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. Zawierają one informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu. Pliki te nie zawierają danych identyfikujących tożsamość. Używane są dwa rodzaje plików cookie: sesyjne oraz stałe. Te pierwsze przechowywane są w Państwa urządzeniu do czasu wylogowania z Serwisu, natomiast pliki stałe przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich usunięcia z urządzenia.

Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookie w urządzeniach użytkownika. Możliwe jest dokonanie zmian w tym zakresie, korzystając z ustawień przeglądarki. Ograniczenie wykorzystania plików cookie może jednak uniemożliwić korzystanie z Serwisu. Ustawienia przeglądarki Państwa urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażają Państwo zgodę, aby pliki te były zapisywane na tym urządzeniu.

 

7. Zmiany w Polityce prywatności

W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności Portalu spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług Portalu.