Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Księgarnia Uniwersytecka

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Show menu
koszyk0 sztuk  
978-83-67112-20-8
ISBN: 978-83-67112-20-8
Rok wydania: 2022
Rok premiery: 2019
Wyd. III
Strony: 299
Wersja papierowa: oprawa miękka

Dostępność: w magazynie
Cena: 47,00 zł
Dodaj do koszyka
ekonomia,
Rachunkowość finansowa z elementami rachunkowości zarządczej

Założeniem autorek podręcznika było przybliżenie w przystępnej formie tematyki rachunkowości finansowej z elementami rachunkowości zarządczej. Trzecie wydanie Rachunkowości finansowej…, tak jak dwa poprzednie, jest szczególnie przydatne czytelnikom, którzy przyswoili już podstawy tej dziedziny wiedzy, a teraz chcą ją zgłębić. W opracowaniu zawarto kwestie wyceny, ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów oraz sprawozdawczości finansowej. Opisano w nim również zjawiska finansowe, takie jak płatność kartą czy wypłata z bankomatu.
W publikacji zaktualizowano także podstawy prawne, do których odnoszą się opisywane zagadnienia z rachunkowości finansowej. Ważnym uzupełnieniem podręcznika jest obszerna bibliografia, dzięki której można poszerzyć wiedzę na podejmowane tematy. Pozycja polecana jest studentom różnych kierunków studiów, zwłaszcza ekonomicznych i finansowych.

1. OGÓLNE INFORMACJE Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI

1.1. Pojęcie rachunkowości

1.2. Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza

1.3. Formy prowadzenia ewidencji księgowej

1.4. Zakres i zasady rachunkowości

2. ISTOTA I EWIDENCJA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

2.1. Pojęcie i klasyfikacja środków pieniężnych

2.2. Wycena środków pieniężnych

2.3. Ewidencja środków pieniężnych

3. ISTOTA I EWIDENCJA ROZRACHUNKÓW

3.1. Pojęcie i klasyfikacja rozrachunków

3.2. Wycena rozrachunków

3.3. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami

3.4. Ewidencja rozrachunków publicznoprawnych

3.5. Ewidencja rozrachunków z pracownikami

4. ISTOTA I EWIDENCJA MATERIAŁÓW I TOWARÓW

4.1. Pojęcie i klasyfikacja materiałów i towarów

4.2. Wycena materiałów i towarów

4.3. Rozliczenie zakupu

4.4. Ewidencja rozchodu materiałów

4.5. Ewidencja rozchodu towarów

5. ISTOTA I EWIDENCJA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

5.1. Pojęcie i klasyfikacja rzeczowych aktywów trwałych

5.2. Wycena rzeczowych aktywów trwałych

5.3. Ewidencja rzeczowych aktywów trwałych

5.4. Pojęcie i ewidencja wartości niematerialnych i prawnych

6. ISTOTA I EWIDENCJA KOSZTÓW

6.1. Pojęcie kosztów

6.2. Klasyfikacja i ewidencja kosztów

6.2.1. Pojęcie i ewidencja kosztów w układzie rodzajowym

6.2.2. Pojęcie i ewidencja kosztów w układzie funkcjonalnym

6.2.3. Układ kalkulacyjny kosztów

6.2.4. Ewidencja kosztów w układzie mieszanym

6.2.5. Klasyfikacja kosztów dla potrzeb rachunkowości zarządczej

6.3. Ewidencja pozostałych kosztów operacyjnych

6.4. Ewidencja kosztów finansowych

6.5. Rozliczenie międzyokresowe kosztów

7. ZASADY KALKULACJI I EWIDENCJA PRODUKTÓW PRACY

7.1. Pojęcie i klasyfikacja kalkulacji kosztów

7.2. Metody kalkulacji kosztów

7.3. Produkty pracy i ich klasyfikacja

7.4. Wycena produktów gotowych

7.5. Ewidencja produktów gotowych

8. ISTOTA I EWIDENCJA PRZYCHODÓW

8.1. Pojęcie przychodów

8.2. Klasyfikacja i ewidencja przychodów

8.3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

9. ISTOTA I EWIDENCJA KAPITAŁU WŁASNEGO, REZERW I FUNDUSZY SPECJALNYCH

9.1. Istota i klasyfikacja kapitału własnego

9.2. Wycena kapitałów podstawowych, zapasowych i rezerwowych

9.3. Ewidencja kapitału własnego

9.4. Pojęcie i ewidencja rezerw

9.5. Pojęcie i ewidencja funduszy specjalnych

10. EWIDENCJA POWSTANIA I PODZIAŁU WYNIKU FINANSOWEGO

10.1. Pojęcie i etapy ustalania wyniku finansowego

10.2. Ustalanie wyniku finansowego metodą statystyczną

10.3. Księgowe ustalanie wyniku finansowego

10.4. Podział wyniku finansowego

11. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA

11.1. Istota i elementy sprawozdania finansowego

11.2. Zakres informacyjny sprawozdania finansowego

12. PRÓG RENTOWNOŚCI I JEGO PRZYDATNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

12.1. Próg rentowności w produkcji jednoasortymentowej

12.2. Marża pokrycia i strefa bezpieczeństwa

12.3. Analiza wielkości sprzedaży i kosztów przy założonym zysku

12.4. Próg rentowności w produkcji wieloasortymentowej

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK 1. Konta księgi głównej zastosowane w podręczniku

ZAŁĄCZNIK 2. Zakres sprawozdania finansowego dla dużych jednostek

gospodarczych

ZAŁĄCZNIK 3. Zakres sprawozdania finansowego dla jednostek małych

ZAŁĄCZNIK 4. Zakres sprawozdania finansowego dla jednostek mikro

LITERATURA

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH