Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Księgarnia Uniwersytecka

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Show menu
koszyk0 sztuk  
Nowość978-83-67112-45-1
ISBN: 978-83-67112-45-1
Rok wydania: 2023
Wyd. VI
Strony: 256
Wersja papierowa: oprawa miękka
Format: B5

Dostępność: w magazynie
Cena: 43,00 zł
Dodaj do koszyka
rolnictwo, ogrodnictwo i bioinżynieria,
Redakcja naukowa
Barbara Wilkaniec
Entomologia stosowana

Szóste, poprawione i rozszerzone wydanie podręcznika Entomologia stosowana zawiera podstawowe informacje dotyczące systematyki, morfologii, anatomii, bionomii z elementami ekologii oraz szkodliwości ważniejszych gatunków fitofagów, które zagrażają uprawom i zmagazynowanym płodom. Osobniki każdego gatunku, w tym także szkodniki, nie są wyizolowane w przyrodzie, lecz powiązane licznymi zależnościami z innymi organizmami oraz ze środowiskiem fizycznym, w którym bytują. […] Dział nauki o ochronie roślin zajmujący się szkodnikami roślin zwykło się nazywać entomologią stosowaną. Nazwę tę uzasadnia ogromna ilość fitofagów należąca do gromady owadów, znacznie przewyższająca liczebnie inne jednostki systematyczne zwierząt, wśród których spotykamy szkodniki, tj. nicienie, ślimaki, skorupiaki, pajęczaki, dwuparce czy gryzonie.

Publikacja jest szczególnie polecana studentom rolnictwa oraz ogrodnictwa.

[na podstawie Przedmowy]

Przedmowa 

Słowo do wydania szóstego 

Zarys systematyki szkodników roślin 

Typ: Nicienie – Nematoda

Gromada: Secernentea
Rząd: Węgorki – Tylenchida
Rodzina: Anguinidae
Rodzina: Pratylenchidae
Rodzina: Mątwikowate – Heteroderidae
Rodzina: Meloidogynidae
Rząd: Aphelennchida
Rodzina: Aphelenchoididae 

Typ: Mięczaki – Mollusca

Gromada: Ślimaki – Gastropoda
Rząd: Pulmonata
Rodzina: Pomrowikowate – Agrolimacidae 

Typ: Stawonogi – Arthropoda

Podtyp: Skorupiaki – Crustacea 

Gromada: Malacostraca
Rząd: Równonogi – Isopoda
Rodzina: Porcellionidae
Rodzina: Stonogowate – Oniscidae
Rodzina: Armadillidiidae
Rodzina: Trichoniscidae

Podtyp: Wije – Myriapoda

Gromada: Dwuparce – Diplopoda
Rząd: Julida
Rodzina: Krocionogowate – Blaniulidae 

Podtyp: Szczękoczułkowce – Chelicerata 

Gromada: Pajęczaki – Arachnida
Rząd: Roztocze – Acari
Rodzina: Przędziorkowate – Tetranychidae
Rodzina: Przędzioreczki – Tenuipalpidae
Rodzina: Różnopazurkowce – Tarsonemidae
Nadrodzina: Rozkruszki – Acaroidea
Rodzina: Rozkruszkowate – Acaridae
Nadrodzina: Szpeciele – Eriophyoidea
Rodzina: Szpecielowate – Eriophyidae

Podtyp: Sześcionogi – Hexapoda

Gromada: Skrytoszczękie – Entognatha
Rząd: Skoczogonki – Collembola
Gromada: Owady – Insecta

Morfologia owadów 

Budowa anatomiczna owadów 

Biologia rozwoju owadów 

Klucz do oznaczania larw wybranych rzędów owadów

Klucz do oznaczania ważniejszych rzędów owadów uskrzydlonych na podstawie imagines 

Klasyfikacja typow uszkodzeń powodowanych przez szkodniki roślin 

Prognozowanie i sygnalizacja szkodnikow roślin

Owady pożyteczne 

Ochrona owadów 

Rząd: Prostoskrzydłe – Orthoptera
Rodzina: Turkuciowate – Gryllotalpidae
Rodzina: Spieszkowate – Rhaphidophoridae
Rząd: Karaczany – Blattodea
Rodzina: Karaczanowate – Blattidae
Rząd: Skorki – Dermaptera
Rodzina: Forficulidae
Rząd: Przylżeńce – Thysanoptera
Podrząd: Przylżeńce pokładełkowe – Terebrantic
Rodzina: Wciornastkowate – Thripidae
Podrząd: Przylżeńce rurkowe – Tubulifera
Rodzina: Kwietniczkowate – Phleothripidae
Rząd: Pluskwiaki – Hemiptera
Podrząd: Piewiki (= Skoczki) – Auchenorrhyncha
Infrarząd: Flugorokształtne – Fulgoromorpha
Rodzina: Szydlakowate – Delphacidae
Infrarząd: Cykadokształtne – Cicordanorpha
Rodzina: Pienikowate – Aphrophoridae
Rodzina: Skoczkowate – Cicadellidae
Podrząd: Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera
Rodzina: Tasznikowate – Miridae
Rodzina: Płaszczyńcowate – Piesmatidae
Rodzina: Tarczowkowate – Pentatomidae
Rodzina: Żółwinkowate – Scutelleridae
Podrząd: Piersiodziobe – Sternorrhyncha
Infrarząd: Mączlikopostaciowe – Aleyrodomorpha
Rodzina: Mączlikowate – Aleyrodidae
Infrarząd: Mszycopostaciowe – Aphidomorpha
Nadrodzina: Mszyce – Aphidoidea
Rodzina: Mszycowate – Aphididae
Nadrodzina: Filoksery – Phylloxeroidea
Rodzina: Ochojnikowate – Adelgidae
Infrarząd: Czerwcopostaciowe – Coccomorpha
Rodzina: Misecznikowate – Coccidae
Rodzina: Tarcznikowate – Diaspididae
Rodzina: Czerwce mączyste – Pseudococcidae
Infrarząd: Koliszkopostaciowe – Psyllomorpha
Rodzina: Miodowkowate – Psyllidae
Rodzina: Golanicowate – Triozidae
Rząd: Dwuskrzydłe (= Muchowki) – Diptera
Podrząd: Muchówki długoczułkie – Nematocera
Rodzina: Pryszczarkowate – Cecidomyiidae
Rodzina: Komarnicowate (= Koziułkowate) – Tipulidae
Rodzina: Leniowate – Bibionidae
Podrząd: Muchówki krótkoczułkie – Brachycera
Rodzina: Śmietkowate – Anthomyiidae
Rodzina: Bzygowate – Syrphidae
Rodzina: Niezmiarkowate – Chloropidae
Rodzina: Połyśnicowate – Psilidae
Rodzina: Nasionnicowate – Tephritidae
Rodzina: Miniarkowate – Agromyzidae
Rodzina: Ziemiorkowate – Sciaridae
Rząd: Błonkoskrzydłe – Hymenoptera
Podrząd: Rośliniarki – Symphyta
Rodzina: Osnujowate – Pamphiliidae
Rodzina: Ździeblarzowate – Cephidae
Rodzina: Obnażaczowate – Argidae
Rodzina: Borecznikowate – Diprionidae
Rodzina: Pilarzowate – Tenthredinidae
Podrząd: Stylikowce – Apocrita
Rodzina: Galasowkowate – Cynipidae
Rząd: Motyle – Lepidoptera
Rodzina: Molowate – Tineidae
Rodzina: Kibitnikowate – Gracillariidae
Rodzina: Pochwikowate – Coleophoridae
Rodzina: Namiotnikowate – Yponomeutidae
Rodzina: Tantnisiowate – Plutellidae
Rodzina: Wgryzkowate – Acrolepiidae
Rodzina: Drążelowate – Agonoxenidae
Rodzina: Trociniarkowate – Cossidae
Rodzina: Wystrojowate – Lyonetiidae
Rodzina: Zwojkowate – Tortricidae
Rodzina: Wznosikowate – Choreutidae
Rodzina: Skośnikowate – Gelechiidae
Rodzina: Przeziernikowate – Sesiidae
Rodzina: Omacnicowate – Pyralidae
Rodzina: Bielinkowate – Pieridae
Rodzina: Miernikowcowate – Geometridae
Rodzina: Barczatkowate – Lasiocampidae
Rodzina: Brudnicowate – Lymantriidae
Rodzina: Sówkowate – Noctuidae
Podrodzina: Piętnowki – Hadeninae
Podrodzina: Rolnice – Noctuinae
Rząd: Chrząszcze – Coleoptera
Podrząd: Chrząszcze drapieżne – Adephaga
Rodzina: Biegaczowate – Carabidae
Rodzina: Omarlicowate – Silphidae
Podrząd: Chrząszcze wielożerne – Polyphaga
Rodzina: Skórnikowate – Dermestidae
Rodzina: Kołatkowate – Ptinidae
Podrodzina: Kołatki – Anobiinae
Rodzina: Sprężykowate – Elateridae
Rodzina: Bogatkowate – Buprestidae
Rodzina: Poświątnikowate – Scarabacidae
Podrodzina: Ogrodnice – Rutelinae
Podrodzina: Chrabąszcze – Melolonthinae
Rodzina: Kistnikowate – Byturidae
Rodzina: Spichrzelowate – Silvanidae
Rodzina: Czarnuchowate – Tenebrionidae
Rodzina: Biedronkowate – Coccinellidae
Rodzina: Łyszczynkowate – Nitidulidae
Rodzina: Zatęchlakowate – Cryptophagidae
Rodzina: Kózkowate – Cerambycidae
Rodzina: Stonkowate – Chrysomelidae
Podrodzina: Strąkowce – Bruchinae
Rodzina: Tutkarzowate – Rhynchitidae
Rodzina: Pędrusiowate – Apionidae
Rodzina: Ryjkowcowate – Curculionidae
Podrodzina: Korniki – Scolytinae

Typ: Strunowce – Chordata 

Podtyp: Kręgowce – Vertebrata
Gromada: Ptaki – Aves
Rząd: Wróblowe – Passeriformes
Rodzina: Krukowate – Corvidae
Rodzina: Szpakowate – Sturnidae
Rodzina: Wróblowate – Passeridae
Gromada: Ssaki – Mammalia
Rząd: Gryzonie – Rodentia
Rodzina: Myszowate – Muridae
Rodzina: Chomikowate – Cricetidae
Podrodzina: Nornikowate – Arvicolinae 

Literatura

Indeks polskich nazw zoologicznych

Indeks łacińskich nazw zoologicznych