Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Księgarnia Uniwersytecka

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Show menu
koszyk0 sztuk  
Nowość978-83-67112-61-1
ISBN: 978-83-67112-61-1
DOI: 10.17306/978-83-67112-61-1
Rok wydania: 2023
Wyd. 1
Wersja elektroniczna: pdf
Licencja: komercyjna

Dostępność: w magazynie
Chwilowo niedostępna
inżynieria środowiska i inżynieria mechaniczna,
Sztuka pomiarów, czyli od metra do mikrometra

Wersja elektroniczna

Wersja elektroniczna
(IBUK)
*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

W książce zamieszczono odpowiedzi na wiele pytań nie tylko natury technicznej, ale także historycznej i filozoficznej np.:

 • dlaczego rok 2019 jest przełomowym dla międzynarodowej metrologii?
 • jaki cel miała wielka Meridian expedition Méchaina i Delambra?
 • co dla standaryzacji miar wniósł Włoch, ale Polak z wyboru, Tytus Liwiusz Burattini?
 • na czym polegał geniusz Wilkinsa, Maxwella i Michelsona?
 • dlaczego najlepsza dostępna suwmiarka wyposażona we wzorzec inkrementalny jest mniej dokładna niż najprostszy mikromierz analogowy?
 • dlaczego przyrządy cyfrowe wypierają analogowe?
 • układ metryczny czy calowy jest ważniejszy?
 • czy w krajach Commonwealthu obowiązuje też układ SI?
 • własność czy właściwość przyrządu?
 • dokładność czy niedokładność przyrządu pomiarowego?
 • jakie przyrządy pomiarowe spełniają zasadę Abbego?
 • dlaczego angielska nazwa suwmiarki to vernier calipers?
 • mikrometr czy mikromierz, poziomica czy poziomnica – to poprawna nazwa przyrządu?
 • bez spacji 20°C czy ze spacją 20 °C?
 • czy smartfony mogą zastąpić przyrządy pomiarowe?
 • menzurand czy mezurand?
 • jaką rolę miały ziarna jęczmienia dla standaryzacji miar?
 • czym różni się długa skala od krótkiej i gdzie są stosowane?

Puchar TECHNICUS 2024 w kategorii NAJLEPSZE WYDANIE ELEKTRONICZNE

Dnia 26 czerwca w Centrali NOT przy ul. Czackiego w Warszawie puchar i dyplom z rąk Ewy Mańkiewicz-Cudny – prezesa FSNT-NOT oraz Tadeusza Pawłowskiego – wiceprezesa i przewodniczącego Jury odebrali autor oraz redaktorka publikacji Paulina Kaczmarek.

Autor Sztuki pomiarów, prof. UPP dr hab. inż. Karol Durczak pracuje w Katedrze Inżynierii Biosystemów na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP.

W książce omówiono nie tylko pojęcia metrologiczne, istotę i potrzebę pomiarów, stosowane pomiary długości, budowę i parametry przyrządów pomiarowych. Czytelnik znajdzie w niej również odpowiedzi na pytania natury technicznej oraz historycznej i filozoficznej.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj: https://not.org.pl/aktualnosci/technicus-2024-1?department=centralahttps://puls.edu.pl/aktualno-ci/nagroda-technicus-2024-dla-wydawnictwa-upp

 

Słowo wstępne
1. Istota pomiarów

2. Historia tworzenia i stosowania jednostek

2.1. Dawne jednostki miar
2.2. O poszukiwaniu uniwersalnego wzorca długości
2.3. Metr powszechny Burattiniego

3. Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (SI)

3.1. Jednostki podstawowe
3.2. Jednostki pochodne i dopuszczone do stosowania
3.3. Przedrostki jednostek i ich znaczenie
3.4. Zalety układu jednostek SI

4. Imperialny układ jednostek miar

5. Główny Urząd Miar i jego zadania

6. Zapis wyników pomiarów

6.1. Zasady ogólne
6.2. Oznaczanie wielkości fizycznych i ich wymiarów
6.3. Najczęściej popełniane błędy w zapisach wyników pomiarów, równań, dat, czasu i liczb

7. Błędy pomiarowe

7.1. Błędy względne i bezwzględne
7.2. Błędy wskazania
7.3. Błędy odczytania
7.4. Błędy systematyczne
7.5. Błędy przypadkowe
7.6. Błędy kosinusowe

8. Postępowanie pomiarowe

8.1. Etapy
8.2. Metody pomiarowe i obiektywizm
8.3. Procedura pomiarowa

9. Charakterystyka przyrządów pomiarowych

9.1. Rodzaje 
9.2. Budowa 
9.3. Właściwości 

10. Wzorce długości

11. Wzorce kąta

12. Przyrządy suwmiarkowe 

13. Przyrządy mikrometryczne

14. Przyrządy czujnikowe

15. Podsumowanie

Literatura