Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Księgarnia Uniwersytecka

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Show menu
koszyk0 sztuk  
978-83-7160-583-3
ISBN: 978-83-7160-583-3
Rok wydania: 2010
Wyd. I
Strony: 399
Wersja papierowa: oprawa miękka

Dostępność: w magazynie
Cena: 35,00 zł
Dodaj do koszyka
ekonomia,
Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich

W książce zeprezentowano metodologiczne i empiryczne aspekty stosowania metod taksonomicznych w badaniach ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich. Zaproponowano kompleksowe procedury rozpoznawania typów ekonomicznych, w których wykorzystuje się metody taksonomiczne do klasyfikacji rozłącznej i rozmytej oraz porządkowania liniowego obiektów gospodarczych i przestrzennych. Na tej podstawie można dokonać identyfikacji typów struktury i typów rozwojowych obiektów, co pozwala określić cechy charakterystyczne i stopień zróżnicowania poszczególnych regionów rolniczych i obszarów wiejskich, ocenić poziom i ich możliwości rozwojowe. Wyniki analiz typologicznych mogą być wykorzystane jako źródło informacji przy formułowaniu celów i kierunków rozwoju regionalnego rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich, na przykład dając podstawę do opracowania zasad rozdziału środków finansowych państwa i Unii Europejskiej przyznawanych określonym podmiotom (jednostkom samorządowym, przedsiębiorstwom, gospodarstwom rolnym).
Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów kierunków ekonomicznych, a także praktyków gospodarczych zajmujących się problematyka programowania rozwoju regionalnego.