Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Księgarnia Uniwersytecka

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Show menu
koszyk0 sztuk  
978-83-7160-773-8
ISBN: 978-83-7160-773-8
Rok wydania: 2015
Wyd. I
Strony: 192
Wersja papierowa: oprawa miękka

Dostępność: w magazynie
Cena: 27,00 zł
Dodaj do koszyka
nauki o żywności i żywieniu,
Zmysły a jakość żywności i żywienia

Powszechnie przyjmuje się, że człowiek wyposażony jest w pięć zmysłów – wzrost, słuch, węch, smak i czucie. Ten ostatni zmysł obejmuje zarówno dotyk (czucie powierzchniowe), jak i odczuwanie zimna i gorąca oraz bólu (zwykle przy ekstremalnym natężeniu bodźców). Za pomocą wymienionych pięciu zmysłów nasz organizm kontaktuje się z otoczeniem i w sposób świadomy odbiera płynące z niego informacje – także informację dotyczące żywności i jej przydatności do spożycia.
Aby nasze, kształtowane przez zmysły, zachowania żywieniowe i relacje z żywnością były jak najkorzystniejsze dla organizmu, a jednocześnie dostarczały przyjemności i satysfakcji, niezbędna jest znajomość współczesnej interdyscyplinarnej wiedzy, którą można by określić terminem nutrisensoryki. Przedmiotem zainteresowania nutrisensoryki są związki między sposobem odżywiania się człowieka a funkcjonowaniem jego zmysłów. Tej właśnie problematyce poświęcamy niniejszą książką.