Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Księgarnia Uniwersytecka

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Show menu
koszyk0 sztuk  
978-83-7160-790-5
ISBN: 978-83-7160-790-5
Rok wydania: 2016
Wyd. II zm. i uzup.
Strony: 245
Wersja papierowa: oprawa twarda

Dostępność: w magazynie
Cena: 30,00 zł
Dodaj do koszyka
inne,
Redakcja naukowa
Piotr Goliński
Ćwiczenia z chemii. Analiza ilościowa z elementami chemii organicznej

Przeświadczenie, że dzielimy planetę Ziemię z różnorodnymi organizmami i jesteśmy powiązani wzajemnymi zależnościami z innymi istotami żywymi wymaga dogłębnego zrozumienia złożoności biochemicznej, chemicznej i fizykochemicznej komponentów środowiska z ich wzajemnymi relacjami ilościowymi.
Ćwiczenia z chemii. Analiza ilościowa z elementami chemii organicznej, w wydaniu dziewiątym, zmienionym i uzupełnionym, wyróżniają się nowymi tematami przewodnimi, takimi jak: rozszerzone i unowocześnione metody oceny właściwości chemicznych poszczególnych grup funkcyjnych w związkach organicznych, technik ekstrakcji, rozdziału i oczyszczania składników próbek środowiskowych oraz instrumentalne metody jakościowej i ilościowej identyfikacji produktów naturalnych (kolorymetria, spektroskopie: UV, VIS, IR, NMR, AAS, MS). Z pewnością przyczyniają się one do lepszego zrozumienia treści programowych przedmiotów studiowanych na niemal wszystkich kierunkach i wydziałach uczelni przyrodniczych. Dają bowiem dobre podstawy rozbudzania pasji i są skutecznym narzędziem do praktycznego opisu współczesnych nauk przyrodniczych.